Stop it now – ohjelman arviointihanke

woop woop hejhje

Stop it now - ohjelman tavoitteena on ehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä innovatiivisella tavalla. Ohjelmassa lisätään riskiryhmään kuuluvien tai jo rikokseen syyllistyneiden tekijöiden ymmärrystä ilmiöstä ja sen seuraamuksista ja kohdennetaan ennaltaehkäiseviä interventioita.

Ohjelmaan kuuluu maksuton, puhelimitse tai sähköpostitse toteutuva tukipalvelu, suora, kasvotusten tapahtuva tuki ja koulutus.

Stop it now - ohjelmaa toteutetaan tällä hetkellä kahdessa Euroopan maassa. Englannissa Lucy Faithfull Foundation - säätiön ylläpitämä ohjelma on ollut toiminnassa jo yli 10 vuotta. Alankomaissa deWaag - järjestö aloitti ohjelman keväällä 2012.

Huolimatta kovasta tarpeesta, Englannissa ja Alankomaissa toteutettavien ohjelmien vaikuttavuutta ei ole arvioitu. Myöskään suunnitelmaa ohjelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta myös muissa Euroopan maissa, ei ole tehty.

DAPHNE III - ohjelman alla toteutettavan Stop it now - ohjelman arviointihankkeen tarkoitus on arvioida kahta käynnissä olevaa Stop it now - ohjelmaa ja laatia suunnitelma niiden jalkauttamiseksi myös muihin Euroopan maihin.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.

Hankkeessa:

  • arvioidaan käynnissä olevien ohjelmien tehokkuutta erityisesti puhelimitse tai sähköpostitse toteutuvan tukipalvelun osalta
  • kartoitetaan Stop it now - ohjelman vaikuttavuutta ja sen aikaansaamia muutoksia jo rikokseen syyllistyneiden ja riskiryhmään kuuluvien käyttäytymisessä
  • laaditaan kustannus arvio Stop it now - ohjelman jalkauttamisesta muihin Euroopan maihin
  • laaditaan suunnitelma Stop it now - ohjelman kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi muihin Euroopan maihin

Kahden Stop it now - ohjelman arviointien tulosten pohjalta kehitetään malli, jota hyödynnetään samanlaisten ohjelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa myös muissa Euroopan Komission rahoittamissa hankkeissa.

Mallia testataan hankekumppaneina toimivien saksalaisen Dunkelfeld - projektin ja Pelastakaa Lapset järjestön kanssa loppuvuoden 2013 ja alkuvuoden 2014 välillä järjestettävissä arviointi workshopeissa.

Hankkeen päätteeksi järjestetään kansainvälinen Stop it now - kongressi Lontoossa keväällä 2014, jossa kerrotaan hankkeen tuloksista yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hanke kannustaa eri maissa lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyn parissa eri näkökulmista työskenteleviä eri alojen ammattilaisia ottamaan yhteyttä lisätiedon saamiseksi ja sähköpostilistalle liittymiseksi.

Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset on kansainvälinen lastensuojelujärjestö, jonka työ pohjaa YK:n lastenoikeuksien sopimukseen. Pelastakaa Lapset pyrkii parantamaan sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan ja saamaan aikaan välittömiä ja pysyviä muutoksia lasten elämässä.

Suomessa Pelastakaa Lapset on tehnyt internetiin liittyvän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vastaista työtä vuodesta 2002.

Lasten suojelu digitaalisessa mediassa yksikön toiminta sisältää aineistojen ja konkreettisten työvälineiden tuottamisen lasten parissa ja heidän hyväkseen toimiville ammattilaisille, selvitysten tuottamisen, vaikuttamistyön, yhteistyön eri kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä oman alan asiantuntijana toimimisen. Pelastakaa Lapset kuuluu kansainväliseen International Association of Internet Hotlines verkostoon ja tarjoaa internetin käyttäjille mahdollisuuden ilmoittaa anonyymisti netissä kohtaamastaan laittomaksi epäillystä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavasta materiaalista. Tavoitteena on poistaa laiton aineisto internetistä kansainvälisessä yhteistyössä mahdollisimman nopeasti.

Parhaillaan on kehitteillä verkkoon laitettava oma-apu materiaali omasta internetin käytöstään, liittyen lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen kiinnostukseen, huolissaan oleville henkilöille. Tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän oman käyttäytymisen ja ajattelun hallintaa niin, että haitalliselta ja mahdollisesti laittomalta käyttäytymiseltä voitaisiin välttyä. Materiaali palvelee myös niitä ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään omasta internetin käytöstään, lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen kiinnostukseen liittyen, huolissaan olevia ihmisiä.

http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lasten-suojelu-digitaalisessa-me

Share this page

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

Stay in touch with the evaluation:

stopitnow-evaluation@natcen.ac.uk