Introductie van Stop it Now!

woop woop hejhje

Stop It Now! is een innovatief programma dat tot doel heeft seksueel misbruik van kinderen te voorkomen door middel van interventies en advies gericht op potentiële of werkelijke daders en op hun gezinnen, vrienden of familieleden.

In Europa lopen twee vergelijkbare Stop It Now! programma's - één in het Verenigd Koninkrijk dat vanuit de Lucy Faithfull Foundation georganiseerd wordt en dat al meer dan een decennium actief is, en één in Nederland dat in april 2012 gelanceerd werd vanuit de Waag en het Meldpunt Kinderporno op het Internet. Deze beide belangrijke programma's worden dus al enige tijd al aangeboden, maar tot op heden is er geen uitgebreid evaluatie-onderzoek naar Stop It Now! gedaan of is er een plan ontwikkeld hoe Stop It Now! het best kan worden uitgevoerd in andere Europese landen.

Over het evaluatieonderzoek

In december 2012 is een evaluatieonderzoek in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland van start gegaan.

De evaluatie is gericht op:

  • Het beoordelen van de uitvoering van deze programma's met een focus op de hulplijn en e-mail ondersteuning.
  • Het verkennen van de mogelijke impact van het programma op het bereiken van gedragsverandering bij daders en potentiële daders.
  • Het verstrekken van een financiële analyse van de uitvoering van Stop It Now!, en het bieden van een model voor de ontwikkeling en uitvoering van Stop It Now! in andere Europese landen.

De bevindingen uit de evaluatie van beide Stop It Now! programma's worden samengevoegd en worden gebruikt om een ​​toolkit te ontwikkelen waarin wordt aangegeven hoe soortgelijke programma's kunnen worden uitgevoerd in andere EU-lidstaten. Dit wordt getest bij projectpartners.

De resultaten van het onderzoek worden verspreid in samenwerking met relevante Europese en internationale belanghebbenden, met als hoogtepunt een eendaagse Stop It Now! Europe Conference in Londen in mei 2014.

Projectfinanciers en onderzoeksteam

Tussen december 2012 en mei 2014 is een door de Europese Commissie medegefinancierde project (Daphne III) opgestart, onder leiding van NatCen Social Research Crime and Justice Team, samen met Stop It Now! UK, de Waag / Stop It Now! Nederland, Prevention Project Dunkelfeld en Save the Children, Finland.

Evaluatie, tijdlijn en methodologie

De eerste twee fasen van de evaluatie vindt plaats tussen januari 2013 - november 2013. Het bestaat uit:

  • een scopingfase, waarbij in kaart wordt gebracht wat volgens belanghebbende partijen de doelstellingen van Stop It Now! zijn en of deze gerealiseerd zijn.
  • een feedback enquête

en het in kaart brengen van het effect van de hulplijn op de gebruikers ervan.

Blijf betrokken bij het evaluatieonderzoek

Als u werkzaam bent op het gebied van de preventie van seksueel misbruik van kinderen of daderbehandeling kunt u voor informatie contact met ons opnemen en kunt u op onze mailinglijst worden geplaatst.

De Presentaties

Share this page

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

Stay in touch with the evaluation:

stopitnow-evaluation@natcen.ac.uk