Przedstawiamy kampanię Stop It Now !

woop woop hejhje

Stop It Now! to innowacyjny program, ktorego celem jest zapobieganie wykorzystywania seksualnego dzieci poprzez poradnictwo, którym objęci są zarówno sprawcy wykorzystywania seksualnego, jak i potencjalni sprawcy oraz ich rodziny, przyjaciele i krewni.

Obecnie w Europie działają dwa takie programy. Jeden z nich prowadzony jest od dziesięciu lat w Wielkiej Brytanii przez Fundację Lucy Faithfull. Drugi z nich został zainicjowany w Holandii w kwietniu 2012 roku przez deWaag.

O badaniu ewaluacyjnym

Wyniki tej ewaluacji posłużą do opracowania pakietu zawierającego plan wprowadzania podobnych inicjatyw na terenie innych krajów Unii Europejskiej.

Zamierzamy rozpowszechnić wyniki ewaluacji we współpracy z partnerami w Europie i na świecie. Zwieńczeniem tej współpracy będzie jednodniowa europejska konferencja Stop It Now!, która odbędzie się w Londynie w maju 2014 roku .

Głównym celem ewaluacji jest wsparcie zapobiegania wykorzystywania seksualnego dzieci na terenie Europy poprzez:

  • Ocenę wprowadzenia podobnych programów, ze szczególnym uwzględnieniem telefonów zaufania i wsparcia poprzez kontakt mailowy
  • Przeprowadzenie badań dotyczacych potencjalnego wpływu programu na zmianę zachowań wśród sprawców i potencjalnych sprawców
  • Zaprezentowanie analizy ekonomicznej wprowadzenie Stop It Now!
  • Zaprezentowanie modelu rozwoju i wprowadzenia Stop It Now! na terenie innych państw europejskich

Sponsorzy i wykonawcy projektu

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Daphne III. Za przeprowadzenie programu odpowiadają nastepujące organizacje : Zespół Crime and Justice NatCen Social Research oraz Stop it Now! Z Wielkiej Brytanii, deWaag/Stop it Now! z Holandii, Prevention Project Dunkelfeld I Save the Children z Finlandii.

Harmonogram wykonania ewaluacji oraz metodologia

Ewalucja zostanie przeprowadzona pomiędzy styczniem a listopadem 2013 i złożą się na nią:

  • etap określania zakresu ewaluacji, w którym główni partnerzy stworzą zarys celów Stop It Now !
  • ankieta ewaluacyjna
  • studium przypadku (case study) z uczestnikami programu, które będzie dotyczyć oceny wpływu programu

Share this page

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Email

Stay in touch with the evaluation:

stopitnow-evaluation@natcen.ac.uk